Communicatiestrategie

Een communicatiestrategie kan betrekking hebben op alle communicatie binnen een organisatie, of slechts op een bepaald onderdeel ervan. Na het vaststellen van de doelstellingen en betreffende doelgroepen adviseren we over de boodschap(pen), de middelen, de budgetten en de planning. Indien gewenst nemen we ook de volledige uitvoer voor onze rekening.

Communicatie is meer dan reclame

Communicatie is een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering. Zowel voor commerciele bedrijven, als voor de non-profit sector geldt dat communicatie nodig is om producten en services onder de aandacht te brengen. Maar ook communicatie met betrekking tot bijvoorbeeld personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en resultaten dragen bij aan de positionering van de organisatie. Deze verschillende communicatiestromen richten zich op verschillende doelgroepen, maar moeten wel op elkaar aansluiten.

Doelgroepen

Bij kleinere bedrijven ligt de nadruk meestal op het aantrekken van nieuwe klanten, door middel van reclame. Maar als bedrijven groeien, dan krijgen ze meer oog voor andere stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan communicatie naar investeerders, de arbeidsmarkt, eigen medewerkers en niet te vergeten, de bestaande klanten. Marketingafdelingen houden zich vaak voornamelijk bezig met vraagstukken over verkoop, maar de klant is potentieel ook een nieuwe werknemer of investeerder en daarom is een eenduidige en overkoepelende communicatiestrategie van groot belang.

Communicatiepalet

Afhankelijk van de behoeften en de middelen van een organisatie kunnen alle doelgroepen bereikt worden met behulp van online en offline media. Hiervoor is een breed scala aan middelen beschikbaar, zoals advertenties en advertorials in traditionele media, televisie reclame, posters in abri’s, social media, eigen magazines, real time bidding advertenties, websites, SEO en pr.

Communicatiestrategie

Een communicatiestrategie omvat een plan van uitingen, middelen en budgetten, waarmee gedurende een bepaalde periode de gewenste doelgroepen bereikt de gestelde bedrijfsdoelstellingen behaald worden. Wij helpen organisaties om deze facetten te benoemen en te onderscheiden en vast te leggen in een heldere planning. Wij brengen de doelgroepen in kaart, we bepalen een concept, een realistisch tijdspad en we adviseren over de budgetten en middelen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Afhankelijk van de wensen van de klant leveren we een strategie op die vervolgens door eigen personeel uitgevoerd kan worden, of voeren we deze strategie ook voor de klant uit.

Thema:  Overlay door  Kaira ยท Extra tekst
Kaapstad, Zuid-Afrika