JB Business Consultancy // Amsterdam

JB Business Consultancy

Ons milieu is waar we in leven en omvat alles om ons heen, zowel fysiek als sociaal. Om te floreren als persoon, als bedrijf of als land, moeten we duurzaam met ons milieu omgaan. Zo is het altijd geweest, maar de laatste jaren is de globale aandacht voor duurzaamheid enorm gegroeid. De nieuwe generatie eist dat we actie ondernemen en een zorgvuldige omgang met ons milieu is eindelijk een prioriteit geworden.

Inclusie en duurzaamheid

JB Business Consultancy richt zich op organisaties die uitdagingen zien op het gebied van inclusie en duurzaamheid. Onze missie is het ondersteunen van duurzame globalisatie door meer begrip voor onze omgeving, het inzetten van inclusie als kracht en het versoepelen van verandering. In onze strategieën houden wij rekening met de capaciteit van onze opdrachtgevers en leggen wij de focus op intrinsieke motivatie en bewustwording.

Dit is wat we doen

Wil je als leverancier of als werkgever in de smaak vallen bij een nieuwe (culturele) doelgroep, of wil je onderzoeken hoe je bepaalde interne of externe processen eenvoudig duurzamer kunt laten verlopen? Wij ondersteunen met strategie, implementatie en succesvolle communicatie. Want als je een goed voorbeeld stelt, dan mag de hele wereld dat weten!

Thema:  Overlay door  Kaira · Extra tekst
Kaapstad, Zuid-Afrika