Business Consultancy

JB Business Consultancy adviseert bij interne en externe zakelijke communicatievraagstukken. We zijn gespecialiseerd in doelgroep optimalisatie, nichemarkten en communicatiestrategie rondom diversiteit en inclusie, alsmede advies over mogelijkheden in het Midden Oosten, Turkije en Noord Afrika.

Communicatieconsultancy

Als business consultants bieden wij advies en ondersteuning bij het analyseren van de bestaande communicatiestrategie en de opzet en implementatie van nieuwe communicatiestrategie√ęn. Wij werken hierbij samen met de bestaande marketing- en communicatieafdeling of direct met het management van onze klanten. Onze werkzaamheden dragen bij aan de effectiviteit van de algehele bedrijfsvoering en het succes van bestaande doelstellingen.

Zakelijke communicatie

Organisaties bestaan niet zonder medewerkers en medewerkers zijn mensen. Zakelijke communicatie betreft al het verbale en non-verbale contact tussen deze mensen binnen de organisatie en van deze mensen als vertegenwoordiger van het bedrijf naar buiten.

Interne zakelijke communicatie

Interne zakelijke communicatie omvat de communicatie van het management naar de medewerkers, van de medewerkers naar het management en intercollegiale communicatie. Middelen voor interne communicatie zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven, vergaderingen, intranet, rapportages, presentaties en Whatsapp groepen.

Betrokken werknemers

Als alle lagen van een organisatie effectief met elkaar communiceren, dan draagt dit bij aan de haalbaarheid van de zakelijke doelstellingen. Interne communicatie is grotendeels verantwoordelijk voor de sfeer binnen een bedrijf en de mate van betrokkenheid van de werknemers. Organisaties met betrokken medewerkers realiseren gemiddeld 20% meer groei per jaar ten opzichte van bedrijven met lage betrokkenheid.

Externe zakelijke communicatie

Externe zakelijke communicatie omvat alle uitgaande communicatie van een organisatie die invloed heeft op de merkbeleving, zoals klantenservice, marketing, reclame, recruitment en omgang met leveranciers. Middelen voor externe communicatie zijn bijvoorbeeld reclamespots, aanwezigheid op beurzen, advertenties, websites, social media en pr.

Effectieve externe zakelijke communicatie verspreidt een positieve merkbeleving aan de juiste doelgroep met de juiste middelen op het juiste moment voor het juiste budget en draagt daarmee bij aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Business consultancy bij communicatievraagstukken

Stel, je komt als bedrijf negatief in het nieuws. Hoe ga je daar dan mee om en hoe zorg je dat de reactie ook gehoord wordt? Of je opent een nieuwe afdeling en je wilt personeel aantrekken met een specifieke opleiding of achtergrond. Weet je hoe je hen kunt bereiken? Of je kunt, dankzij een investeerder, ineens een veel groter budget aan reclame besteden. Welke boodschap en welke kanalen kies je dan? Onze business consultancy services richten zich op het ondersteunen van onze klanten bij dergelijke communicatievraagstukken.

Hoe goed ken je je doelgroep?

Producten en diensten zijn altijd een oplossing van een probleem. Hoe breder het probleem, hoe breder de potentiele doelgroep. Maar zelfs als een product geschikt is voor iedereen, kun je altijd een groep aanwijzen die verantwoordelijk is voor de hoogste ROI. Weet je wie dat zijn? En hoe je deze doelgroep moet bereiken? En betekent dat, dat je volledige focus naar deze groep uit moet gaan en dat je andere doelgroepen moet uitsluiten? We streven allemaal naar winstoptimalisate; optimalisatie van de doelgroep is daarom essentieel.

Business consultancy bij doelgroep optimalisatie

Winstoptimalisatie is een combinatie van veel factoren, waaronder inkoopkosten, exploitatiekosten, omzet of impact (in het geval van non-profit organisaties). Wij specialiseren ons in doelgroep optimalisatie. Welke doelgroep geeft de gewenste reactie, hoe bereiken we deze groep het best en met welke boodschap? JB Business Consultancy heeft niet alleen veel ervaring met doelgroep differentiatie, maar we bieden ook een rijk palet aan communicatie-, advertentie- en pr kanalen, test methodes, industriekennis en netwerk om voor iedere klant een marketingmix op maat te ontwikkelen.

Nichemarkten

Als je op zoek bent naar hele specifieke doelgroepen, dan wordt het vaak moeilijker om ze te bereiken. Wij hebben veel ervaring op dit gebied en we helpen je hier graag mee. Of het nou om een specialistische groep starters op de arbeidsmarkt gaat, om fans van een bepaalde sportclub of om een etnische groep van een bepaalde leeftijd in een bepaalde stad. Wij combineren datasets, partners en ervaring om ze op creatieve en activerende wijze te bereiken met de juiste tone-of-voice.

Business consultancy bij diversiteit- en inclusievraagstukken

Ons speerpunt: diversiteit en inclusie. We leven in een prachtige gemixte wereld, een wereld waarin verschillen er mogen zijn en waarin het recht op verschil gewaarborgd wordt. Iedereen in onze maatschappij bevindt zich in verschillende sociale matrices, gebaseerd op bijvoorbeeld opleiding, sportclub, politieke voorkeur, culturele achtergrond, religie of seksuele geaardheid. We accepteren niet dat iemand ons uitsluit of veroordeelt op basis van de matrices waarmee we ons identificeren. We willen beoordeeld worden op basis van onze persoonlijke talenten en eigenschappen, zodat we allemaal gelijke kansen hebben.

Bruggen bouwen met communicatie

Ondanks dat de globale tendens grote vorderingen maakt, zijn discriminatie en intolerantie nog niet verdwenen uit de maatschappij. Terwijl juist het omarmen van onze diversiteit ons zoveel sterker en wijzer maakt. Het is dan ook van groot belang dat organisaties inclusie hoog op hun agenda zetten. Ondanks dat we al veel goede voorbeelden zien, worden er ook nog erg veel fouten gemaakt. Want hoe laat je als bedrijf zien dat je open staat voor iedereen, zonder nadruk te leggen op de verschillen? En hoe bouw je respectvol een brug naar een specifieke sociale matrix, zonder anderen uit te sluiten? Alles valt en staat met goede en effectieve communicatie. We bieden graag advies!

Business consultancy Midden Oosten, Turkije en Noord Afrika

Wij adviseren ook bedrijven die de markten in het Midden Oosten, Turkije of Noord Afrika willen verkennen. Wij beschikken over een groot netwerk in en kennis over deze regio’s, culturen en de handelsethiek (een bekend knelpunt bij westerlingen). Ben je benieuwd naar je kansen in de Golf regio? Zoek je naar exportmogelijkheden in Marokko? Of wil je een kledinglijn laten produceren in Turkije? Onze consultants stellen graag hun kennis, ervaring en netwerk ter beschikking om je op weg te helpen!

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa